Rozdzielanie witamin rozpuszalnych w tluszczach za pomoca, wysokocisnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC)