Dehumanizacja w relacjach miedzygrupowych: funkcje i moderatory (de)humanizacji grupy wlasney i obcej = Dehumanization in intergroup relations: Roles and moderators of ingroup and outgroup (de)humanization.