Slowo wstepne przewodniczacego Nicolai Hartmann Society