Una proposta per «De vulgari eloquentia», I, xiv, 5