De rol van de notaris bij opstellen van een schriftelijke wilsverklaring [The role of notaries in drafting an advance directive]