La pròxima traducció a l'italià de Isabel i Maria referma l'interés per Rodoreda