Venècia: El discret encís de les representacions estatals