La Biennal de Venècia proposa un passeig multicultural per l'art del tercer mil.leni