Inorganic and organic blended, grafted and crosslinked materials: the case of poly(ethylene oxide) and (4-benzoylphenoxy)~0.5(methoxxyethoxy ethoxy) )~0.5 phosphazene copolymer