Kotarbinski, Ajdukiewicz, Brentano: The Quarrel About Reism