Vitezslav Nezval, La donna al plurale, Einaudi, Torino 2002