Papiez Pius II, jego 'Pamietniki' i kardynal Izydor z Kijowa