G. Pelczynski, 'Najmniejsza mniejszosc. Rzecz o Karaimach poskich', Warszawa 1995