Guardini és az erosség erénye. Ford. Horváth Endre