J. Sobieski, 'Peregrynacja po Europie', Wroclaw 1991