Ívningar i Ekonomistyrning - oversõttningen av f oretagsmetoder till den offenliga sektorn