Montagna percepita, montagna vissuta, montagna vera