P. Romaniuk, 'Zycie, tworczosc i posluga Stefana kardynala Wyszynskiego Prymasa Tysiaclecia', Warszawa 1994