Kaznodzieja Piotr Skarga Paweski SJ (1536-1612). Cz. II