W. Kaczorowski, 'Polskie druki bibliofilskie: broszury i druki ulotne', Wroclaw 1996