Χρηματική - Εγληματική Καταδίκη. Giudizio civile e giudizio criminale nel tentativo di organizzazione sistematica della giurisprudenza bizantina. I. Parte generale