Çok Zamanlı Görüntülerde Arazi-Örtüsü Değişimlerinin Birleşik Entropi Temelli Bir Aktif-Öğrenme Yöntemi ile Algılanması (Detection of Land-Cover Transitions in Multitemporal Images with a Joint Entropy Based Active-Learning Method)