Schriftelijke wilsverklaring in recht and practijk. [Advance directives in law and practice]