Nie ma demokracji bez unifikacji. Analiza procesu integracji europejskiej i rzeczywistosci