Hospicium Polskie w Rzymie na tle sytuacji Kosciola katolickiego w Polsce porozbiorowej