Olbrzymie wyzwania stające przed miastami i znaczące nieciągłości w obecnych kontekstach rodzą szereg pytań o to, jak interpretować i redefiniować przestrzenie publiczne. Zgłębiając ten konkretny temat, narracja kreśli otwarty atlas refleksji będących dyskursem na temat zasadniczych założeń projektu architektury miasta i współczesnego mieszkania.

The great challenges facing cities and the significant discontinuities in current contexts raise several questions about how to interpret and rethink public spaces. By exploring this specific theme, the narrative traces an open atlas of reflections, as a discourse on the essential reasons for the project of architecture of the city and contemporary living.

Architecture of Public Spaces for the Regeneration of Cities = Architektura przestrzeni publicznych sprzyjająca rewitalizacji miast / Battaino, Claudia. - STAMPA. - (2023), pp. 31-40. [10.23817/2023.defarch.1-3]

Architecture of Public Spaces for the Regeneration of Cities = Architektura przestrzeni publicznych sprzyjająca rewitalizacji miast

Battaino, Claudia
2023-01-01

Abstract

The great challenges facing cities and the significant discontinuities in current contexts raise several questions about how to interpret and rethink public spaces. By exploring this specific theme, the narrative traces an open atlas of reflections, as a discourse on the essential reasons for the project of architecture of the city and contemporary living.
2023
Defining the Architectural Space Architecture and The City Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej Architektura I Miasto Vol.1
Wroclaw
Oficyna Wydawnicza ATUT
978-83-7977-799-0
Battaino, Claudia
Architecture of Public Spaces for the Regeneration of Cities = Architektura przestrzeni publicznych sprzyjająca rewitalizacji miast / Battaino, Claudia. - STAMPA. - (2023), pp. 31-40. [10.23817/2023.defarch.1-3]
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
KR 2023 EDITORIALE.pdf

Solo gestori archivio

Tipologia: Versione editoriale (Publisher’s layout)
Licenza: Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione 464.69 kB
Formato Adobe PDF
464.69 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11572/399288
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact