Streszczenie Pojęcie awangardy i jej struktura znaczeniowa aktywują fluktuację wielorakich znaczeń. Przecinając drogę architektury jako prefiguracja potencjalnej przyszłości, wychodząc od pierwotnej wieloznaczności terminu i krytyki powszechnego znaczenia, różnorodność myśli i obrazów związanych z praktykami architektonicznymi postrzegana jest jako charakterystyczny zarodek czynienia samego siebie, zarysowuje się paradoks awangardy. W obrębie różnych deklinacji, pomiędzy pierwszą awangardą a modernizmem, między przezwyciężaniem spuścizny nowoczesności a radykalną architekturą przyszłości, rozważania zarysowują niektóre z nowych wartości stanowiących podstawę realizacji nowej awangardy, opisywanej jako projekt-proces otwarty na złożoność i zdolny do przyjęcia antytetycznych form-figuracji.

The avant-garde concept and its structure of signification activate a fluctuation of multiple meanings. Crossing the path of architecture, as a prefiguration of a possible future, starting from the original ambiguity of the term and from the critique of the common meaning, the variety of thoughts and images of architectural practices are observed as a distinctive embryo of doing itself, the avant-garde paradox is outlined. Within the framework of different declinations, between the first avant-garde and modernism, between overcoming the legacies of the modern and radical architecture of the future, the reflection outlines some of the new values underlying the fulfillment of a new avant-garde, described as a project-process open to complexity and free to accept antithetical forms-figurations.

The Paradox of the Avant-Garde_Paradoks Awangardy / Battaino, Claudia. - STAMPA. - (2022), pp. 7-14.

The Paradox of the Avant-Garde_Paradoks Awangardy

Battaino, Claudia
2022-01-01

Abstract

The avant-garde concept and its structure of signification activate a fluctuation of multiple meanings. Crossing the path of architecture, as a prefiguration of a possible future, starting from the original ambiguity of the term and from the critique of the common meaning, the variety of thoughts and images of architectural practices are observed as a distinctive embryo of doing itself, the avant-garde paradox is outlined. Within the framework of different declinations, between the first avant-garde and modernism, between overcoming the legacies of the modern and radical architecture of the future, the reflection outlines some of the new values underlying the fulfillment of a new avant-garde, described as a project-process open to complexity and free to accept antithetical forms-figurations.
2022
Defining the Architectural Space - Avant-Garde Architecture = Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej - Awangardy Architektury
Wroclaw
Oficyna Wydawnicza ATUT
978-83-7977-753-2
Battaino, Claudia
The Paradox of the Avant-Garde_Paradoks Awangardy / Battaino, Claudia. - STAMPA. - (2022), pp. 7-14.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
KRAKOW_2022_PUBBLICAZIONE EDITORIALE.Estratto.pdf

Solo gestori archivio

Tipologia: Versione editoriale (Publisher’s layout)
Licenza: Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione 479.07 kB
Formato Adobe PDF
479.07 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11572/364206
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact