Mity architektury poszukują nowych znaczeń w głębokiej strukturze tekstu-obiektu. Transformację typologicznego zbioru istniejących i przyszłych kształtów miejsc podporządkowują one pamięci jako archiwum i słowom-kluczom jako operatorom kompozycyjnym. Swobodne skojarzenia i pomysłowe propozycje są najważniejszymi wymaganiami stawianymi architekturze, która powinna zdekodować swoje przeznaczenie, zwłaszcza względem zastanej rzeczywistości, starając się wygenerować nowe, wielorakie formy, symultaniczne i przenikające się rezultaty, aby osiągnąć wizjonerską transformację i nową ideę piękna.

The myths of architecture operate on the deep structure of the text object to search for new meanings, by subjecting the transformation of the typological archive of the actual and future figures of the places to memory as an archive and to the key-words as compositional operators. The free association and the imaginative suggestion are the most important requirements for architecture, which should decode its purpose especially in relationship to the existing, trying to generate new multiple forms, simultaneous and fibrillating outcomes, in order to gain a visionary transformation and a new idea of beauty.

Inside Architecture: Between Myth and Figure / Battaino, Claudia. - STAMPA. - (2021), pp. 7-15. [10.23817/2021.defarch.2-1]

Inside Architecture: Between Myth and Figure

Battaino, Claudia
2021-01-01

Abstract

The myths of architecture operate on the deep structure of the text object to search for new meanings, by subjecting the transformation of the typological archive of the actual and future figures of the places to memory as an archive and to the key-words as compositional operators. The free association and the imaginative suggestion are the most important requirements for architecture, which should decode its purpose especially in relationship to the existing, trying to generate new multiple forms, simultaneous and fibrillating outcomes, in order to gain a visionary transformation and a new idea of beauty.
2021
Defining the Architectural Space: The Myths of Architecture, vol. 2
Wroclaw
Oficyna Wydawnicza ATUT
978-83-7977-665-8
Battaino, Claudia
Inside Architecture: Between Myth and Figure / Battaino, Claudia. - STAMPA. - (2021), pp. 7-15. [10.23817/2021.defarch.2-1]
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Inside Architecture. Between myth and Figure.pdf

Solo gestori archivio

Descrizione: Copertina, Indice, Capitolo di libro, Comitato scientifico
Tipologia: Versione editoriale (Publisher’s layout)
Licenza: Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione 786.98 kB
Formato Adobe PDF
786.98 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11572/327203
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact