Wychodząc od zagadnień odkrywania i ukrywania wywołujących wahania sensu, esej poddaje refleksji twórczą dwuznaczność pojęć prawdy i fałszu, która podpowiada idee i obrazy świadczące o płodnej wartości tej dychotomii. Opis przykładów postrzeganych jako węzły robocze stanowi refleksję nad architekturą jako dziełem sztuki, a tym samym nad jej wartością i znaczeniem formalnym. Przy takim podejściu architektura jest postrzegana jako metoda otwarta na złożoność i swobodnie przyjmująca przeciwstawne formy. Ukryta prawda współistnieje z jej własną poiesis.

Starting from the concept of unveiling and hidings, activating a fluctuation of sense, the essay reflects on the generating ambiguity of the true-false meaning, which suggests ideas and images that confirm the fertile value of the proposed dichotomy. The description of examples observed as working knots reflects on architecture as a work of art and, therefore, on its formal value and meaning. With this approach, architecture is described as a method open to complexity and free to accommodate antithetical forms. The hidden truth coexists with its own poiesis.

The Hidden Truth in Architecture / Battaino, Claudia. - STAMPA. - (2020), pp. 29-38. [10.23817/2020.defarch.1-2]

The Hidden Truth in Architecture

Battaino, Claudia
2020-01-01

Abstract

Starting from the concept of unveiling and hidings, activating a fluctuation of sense, the essay reflects on the generating ambiguity of the true-false meaning, which suggests ideas and images that confirm the fertile value of the proposed dichotomy. The description of examples observed as working knots reflects on architecture as a work of art and, therefore, on its formal value and meaning. With this approach, architecture is described as a method open to complexity and free to accommodate antithetical forms. The hidden truth coexists with its own poiesis.
2020
Defining the Architectural Space: The Truth and Lie of Architecture, vol. 1
Wroclaw
Oficyna Wydawnicza ATUT
978-83-7977-530-9
Battaino, Claudia
The Hidden Truth in Architecture / Battaino, Claudia. - STAMPA. - (2020), pp. 29-38. [10.23817/2020.defarch.1-2]
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
KR 2020-VOL.1.pdf

Solo gestori archivio

Descrizione: Copertina, Indice, Comitato scientifico, peer review, articolo
Tipologia: Versione editoriale (Publisher’s layout)
Licenza: Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione 2.23 MB
Formato Adobe PDF
2.23 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11572/290064
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact