Degenerazione. L'umanità malata di Vonnegut e McEwan