Fiduciální úmluvy v kontinentálním právu: vymezení role a povinností správce