Karlskrönikan och utvecklingen av det senmedeltida svenska litterära systemet